Projektová činnost ve výstavbě

Vyhotovení projektové dokumentace staveb občanských, průmyslových, zemědělských, rekonstrukcí, nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Dle stavebního zákona 183/2006 Sb. a jeho vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

  • Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
  • Dokumentace pro ohlášení stavby.
  • Dokumentace pro stavební povolení.
  • Dokumentace pro provedení stavby.
  • Dokumentace bouracích prací.
  • Dokumentace skutečného provedení stavby.
28.řijna 52, Klimkovice +420 606 378 746 info@pseidler.cz