O firmě

Firma POTRUBÍ SEIDLER s.r.o. vznikla v roce 2007 jako logické pokračování firmy Petr Seidler, jejíž počátky se datují už v roce 1995. Firma se zabývá montáží potrubních systémů zejména parovodů, horkovodů a vodovodů ve všech dimenzích, dodávkou technologických celků, kotelen apod. Dále provádíme montáže výměníkových stanic, kterých jsme realizovali více než 500. Zakoupením nových stavebních strojů firma rozvíjí nové podnikatelské aktivity v dodávkách zemních a stavebních prací.

Nosným programem firmy je poskytování komplexních služeb v oblasti oprav, udržování, rekonstrukcí a montáží energetických zařízení v teplárnách, ale i v průmyslu chemickém, hutnickém a dalších. Mezi naše hlavní odběratele patří Dalkia Česká republika, a.s. Veškeré činnosti a služby realizujeme s ohledem na specifické, technické, kvalitativní a cenové požadavky a možnosti zákazníků. Stavíme na vysokých odborných schopnostech, profesionalitě a solidnosti našich zaměstnanců. Jednotlivé činnosti jsou vykonávány na základě oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha. Činnosti podléhající dozoru Státní báňské správy ČR jsou vykonávány na základě oprávnění vydaných Obvodním báňským úřadem v Ostravě.

Snaha o nejvyšší možnou spolehlivost a kvalitu ve vztahu k našim zákazníkům nás dovedla k zavedení certifikovaného systému managementu jakosti podle EN ISO 9001:2008. Pro zavedení a udržení vysoké úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsme certifikováni podle české normy OHSAS 18 001:2007. V oblasti ochrany životního prostředí si naše společnost udržujeme vysokou úroveň danou plněním kritérií, požadovaných certifikátem EN ISO 14001:2004.

28.řijna 52, Klimkovice +420 606 378 746 info@pseidler.cz